آیا از محصولات، فعالیت شرکت و سرویس دهی و خدمات شرکت راضی هستید ؟
خیلی عالی :
7 نفر - 87.5%
عالی :
0 نفر - 0%
متوسط :
0 نفر - 0%
ضیعف :
1 نفر - 12.5%
خیلی ضعیف :
0 نفر - 0%