آیا از محصولات، فعالیت شرکت و سرویس دهی و خدمات شرکت راضی هستید ؟
خیلی عالی :
8 نفر - 80%
عالی :
0 نفر - 0%
متوسط :
0 نفر - 0%
ضیعف :
1 نفر - 10%
خیلی ضعیف :
1 نفر - 10%